Contributie


Met ingang van 1 juli 2017 gelden de volgende contributies.
Soort lidmaatschap

Contributie per kwartaal

Bijdrage Atletiekunie (jaarlijks)

Jeugd (t/m 17 jaar)

€ 28,00

€ 15,65

Senioren (vanaf 18 jaar)

€ 37,00

€ 16,95

Nordic Walking

€ 32,00

€ 16,95

Nieuwe jeugdleden betalen eenmalige inschrijfkosten van € 5,00; voor de overige leden bedraagt dit € 10,00

Leden die een wedstrijdlicentie aanvragen bij de Atletiekunie om aan officiële atletiekwedstrijden mee te kunnen doen, betalen met ingang van 1 januari 2018 de volgende jaarlijkse bijdragen voor hun wedstrijdlicentie:
Categorie leden

Kosten wedstrijdlicentie per jaar

Pupillen (t/m 11 jaar)

€ 8,05

Junioren (t/m 17 jaar)

€ 14,30

Senioren (vanaf 18 jaar)

€ 22,85


De hoogte van de contributie wordt jaarlijks (in het voorjaar) vastgesteld door de leden van AV Gelre tijdens de Algemene Leden Vergadering. De bijdrage aan de Atletiekunie en kosten van een wedstrijdlicentie worden jaarlijks (per 1 januari) door de Atletiekunie vastgesteld.